FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt12/06/2007

Samtycke av make

Hej! Får jag som gift hyra eller sälja ut mitt sommarställe utan min makes samtycke? Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej! Enligt 5 § äktenskapsbalken får en make inte utan den andra makens samtycke avhända sig, hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad. Med makars gemensamma bostad avses, enligt 4 §, bl.a. sådan byggnad som innehas av make/makarna och som är avsedd som makarnas gemensamma hem samt innehas huvudsakligen för detta ändamål. Detta gäller dock endast såvida egendomen ej utgör enskild egendom, genom t.ex. äktenskapsförord. En make får inte heller utan den andra makens samtycke avhända sig, hyra ut eller upplåta fast egendom som inte utgör makarnas gemensamma bostad, om egendomen är giftorättsgods. Enligt 7 § behövs dock inte samtycke om maken inte kan lämna giltigt samtycke eller om dennes samtycke inte kan inhämtas inom rimlig tid. Inte heller krävs samtycke sedan bodelning med anledning av äktenskapsskillnad har skett. Om samtycke saknas kan domstolen, enligt 8 §, lämna tillstånd till åtgärden på ansökan av den som vill företa handlingen. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”