FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt06/07/2007

Bättre rätt till bostad vid äktenskapsskillnad?

Jag ligger i skilsmässa, har ett barn på 5 år. Mannen är alkoholist. Vi bor i hyresrätt som vi har skaffat gemensamt, men maken står ensam på kontraktet. Jag vill bo kvar med barnet, men maken vägrar flytta. Har jag ändå lika rätt till lägenheten? Kvarsittningsrätt? Jag har sjukpenning, får jag rättshjälp med advokat?

Lawline svarar

Då ett äktenskap upplöses ska bodelning ske. Bestämmelser om bodelning finns i 9 kap äktenskapsbalken (http://www.lagen.nu/1987:230#K9). I bodelningen ska all egendom som inte är enskild egendom fördelas mellan makarna. En hyresrätt som är makarnas gemensamma hem ska alltså fördelas. Den make som bäst behöver bostaden har rätt att få den på sin lott (11 kap 8 § ÄktB). Det har ingen betydelse vem av makarna som står som hyresgäst på kontraktet, utan man får se till vem av makarna som har störst behov av bostaden. Om makarna har barn och barnet ska bo mest hos den ena föräldern i bostaden kan det tala för att den maken har störst behov av att få behålla bostaden. Men om makarna ska ha delad vårdnad och barnet ska bo lika mycket hos båda föräldrarna finns inget som talar för att den ene eller andre maken ska ha företräde till bostaden. Här får man istället titta på vad som är bäst för barnet och komma överens om vem av makarna som ska bo kvar i bostaden. Ett övertagande av bostaden ska även vara skäligt. Här får man bland annat se till hur den övertagande makens ekonomi ser ut; han eller hon måste ha råd att bo kvar i bostaden. Bestämmelser om rättshjälp finns i rättshjälpslagen (http://www.lagen.nu/1996:1619). Tre grundförutsättningar ska vara uppfyllda för att man ska få rättshjälp. 1. sökandens årsinkomst inte överstiger 260 000 kronor 2. sökanden har ett behov av juridiskt biträde som inte kan tillgodoses på annat sätt 3. det är rimligt att staten bidrar till kostnaderna Rättshjälp beviljas inte om man har eller borde ha en rättsskyddsförsäkring som omfattar tvisten. Man kan inte få rättshjälp för en tvist som gäller bodelning. Däremot kan man få rättshjälp i mål om äktenskap om särskilda skäl föreligger. Sådana skäl kan vara att målet är mer komplicerat än normalt och att saken därför inte kan lösas med en mindre omfattande biträdesinsats på ett par timmar. Lycka till! Med vänlig hälsning,
Julia AsplundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000