FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt24/07/2007

Olagligt testamente och rätt till laglott

HEJ min far gik bort 2002 o min mor lever som är föd 1923 där fins ett hus som jag o min bror att mor skulle sitta som orubatt bo. det skrevs i bouptengen detta var 2002 sen är min mor från o till senil . jag har inte hört elle sett dom sen detta. jag har ringt varit där men ingen hört. Nu unrar jag vad som hender när min mor går bortt för man vett ingett. Vi blev osams min bror o jag. Jag blir arvslös när min mor går bortt för hon är mykett dålig detta får jag reda på av hemvården.så dett gå att min bror får allt 1200000m.????????

Lawline svarar

Hej, I Sverige går det inte att göra sina barn arvlösa. Detta beror på att barnens rätt skyddas i och med rätten till laglott, som det skrivs om i 7 kap ärvdabalken, ÄB, http://www.lagen.nu/1958:637 . Laglottsrätten betyder att du har rätt till hälften av den lott som skulle ha tillfallit dig genom arv om det inte fanns något testamente (7 kap 1 § ÄB). Detta betyder i praktiken i ditt fall att en fjärdedel av den förmögenhet som din mor lämnar efter sig skall tillfalla dig, för det fall din mamma bara har två barn. Även om du nu har rätt till din laglott så finns det även andra regler i lagen som kan skydda dig. Om din mamma vill lämna allt till din bror så måste hon upprätta ett testamente. Ett testamente måste uppfylla de krav som räknas upp i 10 kap ÄB. Vidare får inte ett testamente upprättas av en person som är under påverkan av en psykisk störning enligt 13 kap 2 § ÄB. Till psykisk störning räknas enligt lagen inte bara de traditionella psykiska sjukdomarna, utan även annan förvirring som t ex senilitet. Resultatet blir att testamentet är ogiltigt och talan om detta, s k klandertalan, skall då väckas vid domstol inom sex månader från det att arvingen delgivits testamentet (14 kap 5 § ÄB). Vid sjukdomar där perioder av förvirring avlöser perioder av klarhet gäller det då att i domstolen fastställa i vilket tillstånd testatorn var vid testamentets upprättande och ifall testamentet därför är giltigt eller inte. Något som krånglar till situationen ytterligare är att du antagligen har arvsrätt efter din far. När en make (din mamma) ärver efter sin make (din pappa) gör han eller hon det nämligen endast med fri förfoganderätt. Detta betyder att den efterlevande inte har rätt att i testamente besluta om andelen efter den först avlidne maken. Detta skulle i praktiken innebära för dig att du har rätt att ärva i vanlig ordning efter din pappa när din mamma avlider. Utöver detta har du även rätt till laglott ur din mammas kvarlåtenskap. Hoppas mitt svar inte verkar allt för rörigt och att det klarar ut visa frågetecken. Med vänlig hälsning,
Elzbieta KaczorowskaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”