FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/06/2007

Hur utformas och upphävs äktenskapsförord?

Hej. Jag och min man har ett äktenskapsförord sedan vi gifte oss 1996. Vi önskar nu annullera detta och vill nu att allt vi äger och kommer att äga i framtiden samt eventuella avkastningar av dessa skall vara vårt gemensamma. Hur går vi tillväga? Hur formuleras en sådan skrivelse (exempel)? Tack på förhand!

Lawline svarar

Äktenskapsförord som är gällande mellan makar upphävs genom nytt äktenskapsförord enligt 7kap 3§ äktenskapsbalken (som du finner http://www.lagen.nu/1987:230). Enligt samma paragraf. Vidare gäller för utformningen att äktenskapsförordet måste författas skriftligen, undertecknas av makarna samt registreras hos domstolen (tingsrätten). Det behöver inte stå på något bestämt sätt, utan måste bara framgå att egendomen i fortsättningen skall utgöra giftorättsgods. Dock avgörs innebörden av äktenskapsförordet vid eventuell framtida tvist av domstol genom avtalstolkning, varför det kan vara bra att vid upprättandet söka konsultation av advokat så att äktenskapsförordet får en så klar och tydlig utformning som möjligt. Lycka till! Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?