FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/07/2007

arv & äktenskapsförord

Hej! Min fråga är om mina privata bankkonton ingår i giftorättsgodset? Min man har barn från tidigare äktenskap. Behöver vi skriva äktenskapsförord? Vi har skrivit testamente där vi önskar att särkullebarnen väntar med att ta ut sitt arv tills båda har gått bort och då delar arvet lika mellan alla barnen. Mvh

Lawline svarar

Hej! Privata bankkonton räknas, liksom alla annan egendom, normalt som giftorättsgods, se 7:1 Äktenskapsbalken (http://www.lagen.nu/1987:230) . Det går dock att göra dem till enskild egendom genom t.ex. äktenskapsförord, se 7:2 Äktenskapsbalken. Det finns också vissa andra undantag som räknas upp i denna bestämmelse. Särkullbarn har alltid rätt att ta ut sitt arv direkt efter den som de har rätt till arv efter har avlidit, se 3:1 Ärvdabalken (http://www.lagen.nu/1958:637). Det innebär att även om det finns ett testamente som ger efterlevande make/maka rätt att så att säga kvarsitta i orubbat bo, d.v.s. ärva allt efter den avliden maken/makan så har särkullbarnen rätt till sin laglott enligt 7:1 Ärvdabalken. Laglotten är hälften av det som arvingen hade ärvt om testamentet inte hade funnits. Särkullbarn har visserligen möjlighet att avstå att ta ut sitt arv tills den efterlevande maken/makan också har avlidit, se 3:9 Ärvdabalken, men är inte tvingade att vänta oavsett vad ni skriver i era testamenten. Att skriva äktenskapsförord påverkar inte särkullbarnens rätt till arv och laglott men ni har ju möjlighet att bestämma vilken egendom som ska vara enskild och vilken som ska vara giftorättsgods vilket kan ha betydelse för efterlevande make/maka, eftersom särkullbarnen ju inte har rätt till arv av det som utgör efterlevande make/makas enskilda egendom. Före arvskifte ska dessutom eventuellt giftorättsgods delas mellan den avlidne maken/makans dödsbo och den efterlevande maken/makan, se 9:1 och 9:2 Äktenskapsbalken. Det kan ju också ha betydelse för den efterlevande. Hoppas att ni har hjälp av svaret. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000