FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/06/2007

Vad delar sambor på?

Hur länge måste man vara sambo för att få laglig rätt till hälften av allt lösöre? Typ videokamera, bil, digitalkamera mm.. Tack på förhand.

Lawline svarar

Det finns ingen sådan regel. Som sambo delar man vid samboförhållandets upphörande på samboegendom, ”bostad och bohag förvärvat för gemensam användning”, enligt sambolagen 3 och 8 §§. Av sambolagens 6 § följer att med sambors ”bohag” avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Inte heller delas sådant bohag som används uteslutande av den ena sambon. Denna regel innebär att kameror och bilar sällan blir föremål för någon sambodelning. Du hittar sambolagen http://lagen.nu/2003:376. Vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare