FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt09/06/2007

Bröstarvinge

Hej! Är jag i lagens mening bröstarvinge? Min farmor och farfar har skrivit ett testamente där jag är universell testamentstagare. Min far har ju rätt till sin arvslott och han är i livet. De finns inga andra som är bodelägare. Eftersom han är bröstarvinge och är i livet räknas jag ändå som bröstarvinge?

Lawline svarar

Hej, Med bröstarvinge menar man den avlidnes avkomma. I första hand barn, men även barnbarn osv, 2:1 Ärvdabalken. Det är dock endast barnen som ärver direkt efter sina föräldrar. Du ärver inte dina farföräldrar förrän din far har gått bort. Som universell testamentstagare har testatorn tillerkänt dig kvarlåtenskap i dess helhet. Din far har dock som minst rätt att få ut sin laglott, dvs hälften av sin arvslott 7:1 Ärvdabalken. Om din far är det enda barnet kan du som mest ärva hälften efter dina farföräldrar och din pappa således den andra halvan. Med vänlig hälsning,
Cecilia JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”