FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/05/2007

Bodelning mellan sambor

Min f.d. sambo och jag har gjort bodelning och sålt en bostadsrätt. Överskottet utbetalades i lika delar till oss men jag hade ensam betalat insatsen på 150 000. Hon har därmed fått 75 000 för mycket men vägrar betala ut dessa pengar. Har jag rätt till pengarna och hur kräver jag in dem?

Lawline svarar

Du skriver att bodelning har skett, därför antar jag att bostadsrätten köptes för att vara er gemensamma bostad. Bostadsrätten blir i ett sånt fall samboegendom oavsett vem som har betalat den. När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen delas lika mellan samborna. Någon kompensation för att den ena parten har betalat mer vid anskaffandet utgår normalt inte. Några möjligheter finns ändå. Om du tog lån med bostadsrätten som säkerhet för att köpa bostadsrätten och dessa lån finns kvar ska lånen avräknas från bostadsrätten och du får på det sättet kompensation. Om ni avtalade om att du skulle få kompensation för din insats så gäller det. Det finns också en regel om skälighet. Den tar främst sikte på kortare samboförhållanden men allt som kan ha betydelse för fördelningens skälighet kan vägas in. Att du betalade insatsen är inte ett tillräckligt skäl utan det krävs ytterligare omständigheter. Om ni inte kan komma överens om bodelningen ska på er begäran en bodelningsförrättare tillsättas av tingsrätten. Hans eller hennes beslut om bodelning kan överklagas hos den tingsrätt som tillsatte honom eller henne inom fyra veckor. Observera att en bodelningsförrättare och en tingsrättsförhandling kostar mycket pengar. Sambolagen som styr bodelningen hittar du http://lagen.nu/2003:376 . Se särskilt 3, 4, 9, 12-14 och 26 §§. Vänliga hälsningar
Gustaf LidegranRådgivare
Hittade du inte det du sökte?