FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/05/2007

Rättegångskostnader i vårdnadsmål

Dotterns pappa har stämt mig för att få växelvis boende. Han har anlitat ombud. Vem betalar om han vinner/förlorar? Är det möjligt att klara tvisten utan att även jag anliter advokat?

Lawline svarar

Huvudregeln vad gäller rättegångskostnader i allmänhet är att den tappande parten betalar (se 18 kap Rättegångsbalken http://www.lagen.nu/1942:740 ). Detta gäller dock ej för mål om vårdnad av barn som regleras särskilt i Föräldrabalken (FB) 6 kap 22 § (http://www.lagen.nu/1949:381 ). Här stadgas istället att vardera parten skall bära sin egen rättegångskostnad. Observera att en av parterna ändå kan bli skyldig att helt eller delvis ersätta sin motparts rättegångskostnader om denne förfarit på vissa klandervärda sätt. Exempelvis som att ha inlett en helt onödig rättegång eller att det annars finns särskilda skäl (se här RB 18:3 samt 18:6 efter hänvisning från FB 6:22). Du kan representera dig själv om det är din önskan. Beroende på hur allvarlig och djup konflikten är mellan dig och din dotters pappa är kan tvisten ta olika lång tid och vara av olikartad komplicerad natur, det är svårt för mig att bedöma utav endast förutsättningarna i din fråga. Jag tror att det alltid är bra att ha en advokat med sig eller att åtminstone ha varit i kontakt med någon för rådgivning vid ett tillfälle. Lycka till! Vänligen
Lisa SwansonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000