FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/05/2007

Registrering av bodelningshandling

Var skickar man in pappret man har skrivit på med bodelningen?

Lawline svarar

Bodelning skall göras då ett äktenskap upplöses vid ena makens död eller vid en äktenskapsskillnad. Vidare skall bodelning göras då ett samboförhållande upphör om någon av samborna begär bodelning. Ett samboförhållande upphör när någon av samborna ingår äktenskap, då de flyttar isär eller någon av dem avlider. En bodelning skall upprättas av parterna tillsammans och handlingen skall vara skriftlig och skrivas under av båda parter. Bodelningshandlingen kan, men behöver inte, registreras vid tingsrätten. I de fall parterna beslutar sig för att de vill registrera bodelningen vid tingsrätten skall bodelningshandlingen skickas in i original, gärna tillsammans med tre vidimerade kopior. Till ansökan skall även personbevis bifogas, vilka ej får vara äldre än tre månader. Vid registrering skall även en ansökningsavgift på 275 kronor betalas in till tingsrättens plusgirokonto. Ansökan kan skickas in till den tingsrätt som hör till den kommun där du bor och vilken tingsrätt som hör till just din kommun kan du hitta http://www.dom.se/templates/DV_ContactSearch____518.aspx . När registreringen slutförts återsändes originalet till ingivaren ifall inget annat angetts i ansökan. Bodelning kan även göras under bestående äktenskap men det bör observeras att bodelning under äktenskap först kan göras efter en anmälan till tingsrätten. Det behövs igen särskild blankett för detta. Även i detta fall kostar ansökan 275 kronor. Anmälan om bodelning och bodelningsavtal kungörs i Post- och Inrikestidningar samt i lokaltidningar. Med vänlig hälsning,
Sofia NorrmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”