FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt22/05/2007

Arv och äktenskapsförord

Vi är gifta och har äktenskapsförord. Har varsina 2 barn men inga gemensamma. Äktenskapsförord gör viss egndom till enskild. Gäller det vid arv? Kan make/maka göras arvslös?

Lawline svarar

Hej, Om ni genom äktenskapsförord har gjort egendom till enskild egendom kommer den ändå att tillfalla den efterlevande maken vid den förste makens död. Vid arv spelar det alltså ingen roll om egendomen är enskild eller giftorättsgods, utan arv fördelas ur den totala kvarlåtenskapen. Make kan göras näst intill arvslös. Dels kan någon av makarna skriva ett testamente som gör att den andre maken inte får något arvsrätt. Dessutom, som i ert fall, då ni inte har några gemensamma barn, kommer den som dör försts barn att ha rätt att utfå hela sin arvslott direkt vid förälderns bortgång, se 3:1 Ärvdabalken. Barnen har dock rätt att avstå sin arvsrätt till den efterlevande maken för att sedan utfå den när denne dör, men det är ingen skyldighet. Den efterlevande maken har i dessa fall endast rätt att ur den totala kvarlåtenskapen få egendom till ett så stort värde att det tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelning och som utgör den efterlevande makens enskilda egendom motsvarar fyra basbelopp. Denna regel kallas basbeloppsregeln och det är den enda regeln som inte går att testamentera bort eller på annat sätt komma runt till skydd för den efterlevande maken. Därför kan make inte bli helt arvslös. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Med vänlig hälsning,
Cecilia JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000