FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/05/2007

Samboegendom

Min farbror har varit sambo med en kvinna i ca 30 år på en gård som han äger, de har inga barn, jag och min bror är enda bröstarvingar. Nyligen blev han intagen på ett vårdhem pga sjukdom. Samtidigt flyttade sambon till en egen lägenhet. De har dock fortfarande kontakt. Vilka rättigheter har hon till gården/saker/etc? Hon har sparat en nyckel och åker ibland och hämtar saker, vi vet inte vad som är hennes, men misstänker att hon plockar med sig saker som fanns i hemmet innan hon flyttade in. Vad gäller/kan vi göra något?

Lawline svarar

Hej! Sambors förmögenhetsrättsliga förhållanden regleras i Sambolagen (2003:376). Till att börja med kan det konstateras att hon inte har något rätt att göra anspråk på hans egendom så läge samboförhållandet varar, utan det är först vid samboförhållandets upplösning som hon eventuellt kan göra anspråk på honom tillhörig egendom. Upplösning av ett samboförhållnade kan ske på tre sätt; att samborna gifter sig, flyttar isär eller att någon av dem avlider. Bodelning görs efter förhållandets upplösning ( dock inte om dem gifter sig) om någon av samborna begär det, enligt 8 § st. 1 SamboL. Begäran måste framställas inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde eller, vid dödsfall, senast då bodelningen förrättas, enligt 8 § st. 2. Vid bodelningen fördelas samboegendomen mellan samborna. Av 3 § SamboL framgår det att samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning. I 4-5 §§ SamboL finns ytterligare preciseringar angående vad som utgör samboegendom. Egendomen delas, som huvudregel, lika oavsett vem som är ägare till egendomen. Det finns möjlighet att avtala att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen, vilket framgår av 9 § SamboL. Krav på skriftform gäller för dessa avtal, st. 2, och är avtalet oskäligt kan det jämkas, st. 3. Har samboförhållandet upphört genom dödsfall tillkommer rätten att begära bodelning enbart den efterlevande sambon enligt 18 § SamboL. I st. 2 i samma paragraf finns en skyddsregel som innebär att den efterlevande har rätt att vid en bodelning få ut bostad/ bohag till ett värde av 80 000 kr. Anspråket omfattar enbart samboegendom. I 23 § SamboL finns en regel som inskränker en sambos förfoganderätt till sin egen bostad om den utgör samboegendom, vilken innebär att denne inte får avhända sig egendomen utan den andre sambons samtycke. Saknas samtycke kan tillåtelse ges av domstol på ansökan, enligt 24 §. Gör den som äger samboegendom av med denna har den andra inte någon rätt att göra anspråk på köpesumman. Med vänlig hälsning
Sara OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”