FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/05/2007

God mans behörighet i vissa frågor

Om jag är god man för min frus far. Som ej kan förmedla sig med oss efter en stroke. Finns det situationer som jag är jävig och ej får besluta om ? Kan jag medge avstånd från arv å hans vägnar ? Kan jag ge gåva i enlighet med hans vilja innan han blev sjuk ?

Lawline svarar

Hej, Bestämmelser om godmanskap finns framförallt i föräldrabalken, där dess 11 och 12 kapitel är av störst intresse i ditt fall. God man förordnas av tingsrätten i den ort där din frus far har hemvist, efter ansökan av exempelvis släktingar. Jag tolkar det dock som att du redan är förordnad god man. Om inte, så finns som sagt bestämmelser om hur ett förordnande går till i 11 kapitlet föräldrabalken, se http://www.lagen.nu/1949:381 . För att svara på din fråga om det finns situationer som du inte får besluta om, så kan jag hänvisa till föräldrabalkens 12 kap. 8 §. Där sägs att ”en god man inte har rätt att företräda den enskilde, om det uppstår en fråga om rättshandling eller rättegång mellan den enskilde å ena sidan och den gode mannen, hans eller hennes make eller sambo eller någon som han eller hon företräder å den andra sidan”. De exempel du ger, det vill säga arvsavstående och gåva, synes falla under förbudet i denna paragraf. (Givetvis beroende på vem avståendet och gåvan sker till förmån för, men jag antar att i vart fall den förra rättshandlingen tar sikte på din fru.) Min bedömning är alltså att du som god man inte kan fatta bindande beslut i dessa frågor. Antingen får du vända dig till en överförmyndare eller så får en annan god man förordnas för att fullgöra dessa rättshandlingar. Med vänlig hälsning
Markus OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000