FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt22/05/2007

Testamente till förmån för exmake

(1987) Två makar har ett gemensamt testamente som säger att om en av dem avlider så ärver den andra maken(makan) den avlidne, med undantag för arvslott till namngivna barn. Inga förbehåll avseende tidsbegränsning finns antecknade. (1992) Paret döms till äktenskapsskillnad efter 5 år. (1998) Efter ytterligare 6 år avlider ena parten. Min fråga är: Gäller det under äktenskapet upprättade testamentet efter skilsmässan, eller upphör det att gälla vid skilsmässan?

Lawline svarar

Hej, I Ärvdabalken finns olika regler som kan användas när ett testamente behöver tolkas. I 11:8 står det att ett testamente som har upprättas under ett pågående äktenskap som sedan har upplösts vid dödsfallet inte gäller till fördel för exmaken (se http://lagen.nu/1958:637 ). Detta är som sagt en tolkningsregel som används för att kunna utröna testatorns vilja. Om något annat finns skrivet eller kan anses vara det som testatorn ville så gäller det, annars används denna regel. Med vänlig hälsning,
Cecilia JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000