FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/05/2007

Arvsrätt efter avliden sambo?

Hej min sabo har avlidit och han har inga barn vare sig med mig elelr tidigare,däremot har han en bror.är hans bror dödsbo delaägare då? vad får han ärva då om det finns inte ett testament?

Lawline svarar

Hej, Till att börja med kan sägas att sambor inte har arvsrätt efter varandra och därför krävs det att de ingår testamente för att den efterlevande skall kunna ärva den avlidne sambon. Finns inget testamente ärver således den efterlevande sambon inte den avlidne och i ett sådant fall får de legala arvsreglerna tillämpas. I detta fall hade den avlidne inte några barn och är den avlidnes föräldrar ej vid livet är det deras barn som är att betrakta som arvsberättigade. Det torde alltså vara din sambos bror som har rätt att ärva din sambo. I 12 § 1 st. sambolagen uppställs dock ett skydd för den efterlevande sambon. Det är nämligen endast den efterlevande sambon som har rätt att begära bodelning då den andre sambon avlider. Detta innebär att den efterlevande sambon kan välja ifall bodelning av samboegendomen skall göras eller inte. Praktiskt sätt innebär detta att ifall den del av samboegendomen som du äger överstiger den avlidnes del av samboegendomen bör du inte ansöka om bodelning och ifall motsatt förhållande råder bör bodelning genomföras. Då bodelning är gjord tillfaller troligtvis hälften av samboegendomen dig och den andra hälften den avlidnes dödsbo vilket dennes broder är arvsberättigad till. Den efterlevande sambon har dock alltid rätt att få ut så mycket av samboegendomen som motsvarar två gånger det vid dödsfallet gällande prisbasbeloppet, enligt 12 § sambolagen. Med samboegendom innebär sambors gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk, 3 § sambolagen. Till detta finns ytterliggare en regel som säkerställer den efterlevande sambons rätt till den gemensamma bostaden. Enligt 16 § sambolagen torde den efterlevande sambon ha rätt att överta den gemensamma bostaden, vilket skall kompenseras ekonomiskt till den avlidnes dödsbo om den avlidne var ägare av bostaden. Detta gäller även då bodelning inte företas. Hoppas att detta ger svar på din fråga. Med vänlig hälsning,
Mikael KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000