FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/05/2007

Betänketid vid äktenskapsskillnad

Kan man kringå betänketiden ifall båda vill skiljas omgående? Till exempel där den ena eller båda träffat nya partners. Eller där den ena varit otrogen? mvh

Lawline svarar

Hej, Regler om äktenskapsskillnad återfinns i äktenskapsbalkens 5 kapitel http://lagen.nu/1987:230 Är ni ense om att skiljas har ni rätt till äktenskapsskillnad direkt (1 §). Då ansöker ni om detta gemensamt. Om endast en av er vill skiljas väcks denna talan genom en stämning. I det fallet kommer en betänketid att löpa (2 §) Om någon av er varaktigt bor tillsammans med ett eget barn under 16 år som den maken har vårdnaden om är betänketiden obligatorisk (1 §) Betänketiden börjar löpa då er gemensamma ansökan inkommer till rätten. Ansöker en av er räknas tiden från att den andra maken delges stämningen (3 §) Tidigast efter sex månader och senast inom 12 månader kan man sedan yrka på äktenskapskillnad. Orsaken till äktenskapsskillnaden är i lagen inte relevant och påverkar inte betänketiden. Med vänlig hälsning
Anna Wigren ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000