FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/06/2007

Insatslägenhet i bodelning efter samboförhållande

Samboförhållande upphör. Jag har köpt en insatslägenhet som står på mig och inga skulder finns. Vad gäller vid en separation? Har jag rätt att räkna av min andel, insatsen på fastigheten? Delar man sen på det som är kvar, eller vad gäller?

Lawline svarar

Enligt 8 § sambolagen skall bodelning förrättas om någon av samborna begär det. Detta medför att samboegendomen skall fördelas mellan samborna. Med samboegendom menas parets gemensamma bostad och bohag (3 § sambolagen) . I ditt fall är det er gemensamma bostad som är av intresse. För att din bostadsrätt över huvud taget skall vara att betrakta som samboegendom och därmed ingå i bodelningen skall bostaden utgöra er gemensamma bostad och ha införskaffats för gemensam användning. Har bostaden förvärvats innan ert förehållande inleddes torde den inte uppfylla kravet på att ha varit förvärvad för gemensam användning trots att den under ert förhållande utgjort er gemensamma bostad. I sådana fall skall bostaden för att kunna utgöra samboegendom på något sätt vid köpet ha varit ägnad att i framtiden utgöra er gemensamma bostad. Har bostaden förvärvats efter sammanlevandens inledande blir den vanligtvis att betrakta så som förvärvad för gemensam användning och torde då vara att se som samboegendom. Detta förutsatt att ni i ett samboavtal inte har avtalat att bostaden inte skall ingå i en eventuell bodelning, enligt 9 § sambolagen. Uppfyller lägenheten kravet på definitionen av samboegendom skall den delas mellan samborna enligt 8 § sambolagen. Det spelar i detta läge ingen roll vem det är som har finansierat inköpet av bostaden. Tveka inte att komma med ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,
Mikael KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”