Likvidator för en ekonomisk förening

2007-06-10 i Föreningar
FRÅGA
Kan en ek. för. utse en egen likvidator vid frivillig likvidation och vad krävs för kompetens?
SVAR

Hej,I lagen om ekonomiska föreningar återfinns regler om vad som gäller vid en frivillig likvidation. I 11 kapitlet 6b§ stadgas http://www.lagen.nu/1987:667#K11P1S4 att det är registreringsmyndigheten som ska utse en likvidator. I detta fall bolagsverket. Du kan alltså inte själv utse en likvidator. På bolagsverkets hemsida (www.bolagsverket.se) finns informationsblad om likvidation av en ekonomisk förening. Det står bland annat att Bolagsverket utser en eller flera likvidatorer och eventuella likvidatorssuppleanter men att förenings-

stämman alltid har möjlighet att föreslå en lämplig person. Likvidatorns kompetens är att denne ska vara "lämplig". För att få reda på vad "lämplig" innebär, rekommenderar jag dig att ta kontakt med bolagsverket.Med vänlig hälsning

Alexandra Palmér
Fick du svar på din fråga?