FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/05/2007

Särkullbarns arvsrätt

Jag och min man har ett gemensamt barn. Han har en dotter sedan ett tidigare förhållande. Vi har nyligen köpt en ny bostad och jag undrar vad som händer om han skulle avlida. Hur mycket skulle hans dotter från tidigare få? Finns det något sätt att skjuta på arvet så att jag kan bo kvar?

Lawline svarar

Hej, Om all egendom är gemensam, dvs. giftorättsgods, delas denna på hälften. Din makes halva ärvs då till hälften var av hans två barn (bröstarvingar). De 25% av den totala kvarlåtenskapen som då skulle tillfalla ert gemensamma barn övertas av efterlevande maka med uppskjuten arvsrätt för barnet. Vad gäller det barn som inte är gemensamt (särkullbarn) övertas dessa 25% inte av överlevande maka utan skall som huvudregel utges till särkullbarnet direkt. Dock finns en möjlighet för särkullbarnet att vänta med att ta ut sitt arv till förmån för den överlevande makan. Även i detta fall blir det då fråga om en uppskjuten arvsrätt för särkullbarnet. Bägge barn har då i framtiden en rätt att få ut vardera 25% efter sin först avlidne förälder vid den andra makens frånfälle. De resterande 50% av kvarlåtenskapen utgör då arvsrätten för det gemensamma barnet som således får totalt 75%. Vill särkullbarnet ha ut sitt arv efter sin förälder finns dock inte mycket att göra. Det enda som kan förändra detta är att efterlevande maka alltid har rätt att behålla så mycket av kvarlåtenskapen att det motsvarar fyra gånger basbeloppet, vilket i år är ca 161.000 kr. Mvh
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000