FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt14/05/2007

Förskott på arv

Min mormor som var änka har dött och min mamma är ensam arvinge men hon har en skuld till kronofogden och vill därför göra ett arvsavstående till mig och mina två syskon. Saken är den att min äldre bror har fått ihopräknat närmare 200 000 kr av mormor medans hon levde och min syster och jag skulle vilja veta om vi kan få det räknat som förskott på arv, då det knappt finns några pengar kvar att ärva? Kan större summor pengar som han fått direkt i handen kunna räknas som förskott på arv eller är det bara transaktioner som han fått in direkt på sitt konto som gäller som bevis? Och kan man på nåt sätt få reda på när och om hon satt in pengar till honom?

Lawline svarar

Ärvdabalkens 6 kap innehåller regler om förskott på arv, se http://www.lagen.nu/1958:637. Utgångspunkten är att allt som en bröstarvinge fått i livstiden ska räknas som förskott på arv och alltså avräknas när det slutliga arvet infaller. Det betyder att det inte finns några formkrav på att er mormor uttryckt att pengarna som er bror fått skulle vara ett förskott på arv som sedermera skulle avräknas. Istället presumeras att avräkning ska ske om inte annat har föreskrivits eller genom omständigheterna måste antas ha varit avsett. Avräkning görs inte för sedvanliga gåvor, bedömt enligt givarens ekonomiska förhållanden och inte heller för pengar som en förälder lagt ut på barns uppehälle, utbildning osv. Avräkningen görs som utgångspunkt utefter egendomens värde vid mottagandet. Hur pengarna lämnats, kontant eller till ett konto är inte avgörande för bedömningen av om det är ett förskott. Även då kontanter lämnats i handen kan det mycket väl vara fråga om ett förskott. Men det blir naturligtvis lättare att bevisa vad er bror fått om det satts in på konto. En väg att undersöka detta är att se på utförda banktransaktioner. Då kan möjlighet även finnas att se större uttag eller transaktioner och undersöka var dessa pengar gått även om det inte direkt framgår att de satts in till er bror. Avräkningen görs sedan enligt 6 kap 5 § genom en fiktiv beräkning. Exempel: Om kvarlåtenskapen nu är 700 000 kr ökas detta med förskottet (som antas vara) 200 000 vilket ger 900 000. Ni får då 300 000 var och er bror som redan fått 200 000 får nu 100 000. Lycka till!
Hanna AdamsonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”