FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt14/05/2007

Förskott på arv

Hej! Det är så att jag och min bror genom testamente har fått ärva kvarlåtenskap från en nyligen avliden släkting. Den avlidne i fråga har en son (bröstarvinge), testamentet säger att han ska bli tilldelad sin laglott, resterande kvarlåtenskap skall delas lika mellan mig och min bror. Kort och gott, vi ärver halva dödsboet som universella testamentstagare. Nu undrar jag, sonen i fråga har strax innan dödsfallet fått betydande gåvor av den nu avlidne, kan dessa gåvor räknas av hans arvslott (till vår fördel) som förskott å arv, eller gäller förskott å arv endast bröstarvingar emellan?

Lawline svarar

Hej! Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB http://www.lagen.nu/1958:637) skall vad arvlåtaren i livstiden gett till en bröstarvinge avräknas som förskott på dennes arv efter den avlidne. Huvudregeln är alltså att värdet av gåvan skall läggas till kvarlåtenskapens värde vid beräkningen av arvs- och testamentslotter, och detta gäller oavsett om testamente har skrivits eller om det bara finns en bröstarvinge. Bestämmelsen är dock endast en presumtion, och denna kan brytas bl.a. genom att den avlidne har föreskrivit att gåvan inte skall avräknas såsom förskott på arv eller om detta med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett (6 kap. 1 § ÄB http://www.lagen.nu/1958:637). Om en sådan viljeförklaring kan utläsas i exempelvis testamente eller av omständigheterna vid gåvans givande (eller av senare inträffade omständigheter) skall sålunda denna arvlåtarens vilja följas. Om det inte framkommer något som tyder på att den avlidne velat frångå presumtionen i 6 kap. 1 § ÄB skall normalt däremot gåvans värde avräknas. För en bröstarvinge gäller att denne i första hand skall avräkna förskottet på sin laglott (7 kap 2 § ÄB http://www.lagen.nu/1958:637). Vänliga hälsningar,
Rebecka BoholmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000