FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt13/05/2007

Testamentsvittne

Hejsan! Min fråga är om en syster till testamentstagare kan vara jävig enligt 10:4 2st? Det är så att parterna var sambo, varvid de upprättade ett inbördes testamente och uteslöt således de legala arvingarna från att ärva. Mannen avled. Som vittne till testamentet hade man kvinnans syster och hennes man. Så min fråga blir därför om systern inryms inom jävskretsen i 10:4 2st. ÄB?

Lawline svarar

Hej. I 10:4 2 st. Ärvdabalken stadgas att någon inte får vara testamentsvittne till ett testamente som förordnar honom själv eller hans make, barn eller föräldrar. Det är dock tillåtet att vara testamentsvittne till ett testamente som förordnar ett syskon. Systern till den ena sambon kan alltså vara testamentsvittne till ett inbördes testamente mellan samborna, hon omfattas inte av jävkretsen i 10:4 2 st. Ärvdabalken. Testamentet kan inte ogiltigförklaras på denna grund. Med vänlig hälsning
Martin ÅgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”