FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt06/05/2007

Vad innebär 15:5 Föräldrabalken?

vad innebär texten i kap 15 §5 I FÖRÄLDRABALKEN I KLARTEXT

Lawline svarar

Hej Bestämmelsen i 15:5 FB handlar om omyndiga (alltså barn under 18 år) och personer som har en god man eller en förvaltare. God man och förvaltare kan utses åt en enskild som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det paragrafen handlar om är då ett barn eller en person som ovan nämnts har del i ett arvskifte eller en bodelning (exempelvis vid skilsmässa). I sådana fall skall den person som representerar barnet/personen som behöver extra stöd inhämta samtycke från överförmyndaren om hur fördelningen av arvskiftet/bodelningen skall se ut. Det står även att förmyndaren/förvaltaren/gode mannen inte får ge bort eller sälja barnets/personens del i bodelningen eller arvskiftet utan att inhämta godkännande från överförmyndaren. Överförmyndaren är en myndighet som granskar och hjälper goda män och förvaltare. Dessutom behandlar överförmyndaren den här typer av frågor där samtycke behövs. Du kan få mer hjälp av överförmyndaren där du bor. Vänd dig till länsstyrelsen så borde de kunna hjälpa dig vidare. Vänligen
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”