FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/04/2007

Arvslott eller laglott

Jag är särkullsbarn och har flera halvsyskon på faderns sida. Nu har han givit bort (vet ej på vilket sätt) fast egendom till mina halvsyskon utan att jag fått någon del. Hur gäller laglottsskyddet här? Finns det sätt att gå föbi detta, eller kan jag alltid åberopa laglott eller eventuellt förstärkt laglott när min far en gång avlider? Carl

Lawline svarar

Hej, Både du och dina halvsyskon är bröstarvingar till er far och tillhör därmed första parantelen av arvsberättigade enligt 2:1 ÄB, se http://lagen.nu/1958:637. Arvlåtarens barn (med andra ord ni) skall som huvudregel få lika stor lott och om någon av syskonen dör innan er far så träder dennes barn in i den avlidnes ställe, se 2:1 2 st ÄB. Vad en arvslåtare under livstiden har gett en bröstarvinge är att anse som ett förskott på arvet, om inte annat har föreskrivits, se 6:1 1 st ÄB. Har ett förskott utdelats så skall detta räknas av på kvarlåtenskapen då en arvsfördelning mellan er skall ske, se 6:5 ÄB. Har en arvinge som har mottagit ett förskott på arv avlidit innan er far, så är dennes avkomlingar (barn) skyldiga att avräkna förskottet på sina arvslotter, se 6:6 1 st ÄB. Det finns ytterligare ett skydd för din arvsrätt och det är att du alltid skall utfå din laglott, vilken är hälften av din arvslott, se 7:1 ÄB. Denna regel används främst då arvlåtaren har testamenterat bort delar av sin kvarlåtenskap. För att utfå sin laglott måste du påkalla jämkning av testamentet, se 7:3 ÄB, rätten till laglott utfaller ej automatiskt. Du kan använda bägge metoderna för att få ut delar av ditt arv. Dock är den första metoden mest aktuell i ditt fall, eftersom du där skulle erhålla en större summa än om du skulle påkalla jämkning av ett testamente för att erhålla din laglott. Mvh
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000