FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt12/05/2007

Grov kvinnofridskränkning och äktenskapsskillnad

Jag har precis blivit dömd för grov kvinnofridskränkning till fängelse i sex månader. Det som inte togs hänsyn var allt jag har fått stå ut med; otrohet, psykisk misshandel ekonomiska svårigheter osv. Vad kan jag göra nu i en kommande äktenskapsskillnad, vilka lagar finns det till hjälp? Tack på förhand!

Lawline svarar

När domstolen ska avgöra om den tilltalade har begått de handlingar åtalet gäller ska många aspekter vägas in. Stämmer gärningsbeskrivningen, vad säger eventuella vittnen, hur har den tilltalade själv och målsägande upplevt situationen? Många gånger kan de som är inblandade som målsägande och tilltalad känna att domstolen inte lyssnar på deras versioner av det inträffade, eller att hänsyn inte tas till detta. Vad man då måste tänka på är vad som egentligen ska spela in då en handling bedöms som brottslig, och vad som inte ska spela in. I lagtexten finns vissa kriterier för varje brott och dessa ska vara uppfyllda för att någon ska kunna lagföras för brottet. När det gäller grov kvinnofridskränkning har domstolen ansett dig begå brott mot din hustrus liv, hälsa eller frid vilket kränkt hennes integritet i syfte att allvarligt skada hennes självkänsla. När den bedömningen gjordes kan din hustrus beteende mycket väl ha haft ett bevisvärde till din fördel, men domstolen har ansett att detta inte ursäktat ditt beteende. Det är emellertid i väldigt få situationer en tilltalad kan skylla sitt agerande på yttre omständigheter, så som provokation eller psykisk misshandel. I en äktenskapsskillnad tas inte hänsyn till förhållandet mellan mannen och hustrun. Om du och din hustru har gemensamma barn kan domen mot dig emellertid försvåra en framtida gemensam vårdnad. När rätten utreder sådana frågor står alltid barnens bästa i fokus, om rätten anser att det är till era barns bästa att din fru har ensam vårdnad på grund av era bakomliggande konflikter kommer hon att få ensam vårdnad. Detta är svårt för mig att avgöra. Avslutningsvis tror jag inte att rätten är rätt forum för dig att reda ut problemen med din fru. Vänligen
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000