FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/04/2007

Sambor utan att vara folkbokförd på gemensam adress

Hej!! Om mna inte varit skriven på adressen gäller då sambolagen som vanligt om man bara bott 8 mån ihop?

Lawline svarar

Till att börja med kan sägas att sambolagen definierar sambor som två personer vilka stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, 1 § 1 st sambolagen. Detta innebär att ni skall samleva i ett inte allt för kortvarigt förhållande i vilket normalt ingår sexuellt samliv, gemensamt hushåll och bostad samt gemensam ekonomi eller i vart fall ekonomiskt samarbete. Huruvida man uppfyller dessa definitioner är inte alltid självklart, men det finns vissa riktlinjer som ger vägledning. Har ni barn ihop förutsätts att det rör sig om ett inte allt för kortvarigt förhållande. I annat fall kan gemensam folkbokföringsadress tyda på att samboendet inte bara är tillfälligt. Är en av er eller båda folkbokförda på annan adress än där ni bor, och inte har gemensamt barn, krävs att en helhetsbedömning av ert förhållande klart visar att ni har gemensam permanent bostad och gemensamt hushåll och att detta förhållande varat i inte allt för kort tid. Här ger förarbetena till lagen ytterliggare vägledning. Det skrivs att definitionen av kravet på permanent bostad och förhållandets varaktighet får anses vara uppfyllt när paret har bott tillsammans i minst 6 månader. I din fråga skriver du att ni har bott ihop i 8 månader varför ni får anses innefattas av definitionen av sambor och därmed omfattas av sambolagens regler, att du är folkbokförd på annan adress torde inte förändra rättsläget. Det enda som kan vara ett problem i ert fall skulle vara vid en eventuell bevisföring av samboförhållandets existens. Därför rekommenderar jag er att dokumentera uppgifter som kan påvisa ert förhållande vid en eventuell framtida tvist, exempelvis att ni dokumenterar gemensamma inköp. Tveka inte över att komma med ytterliggare frågor. Med vänlig hälsning,
Mikael KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”