FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/04/2007

Villkor i testamente

Kan man i testamente ange när enda dotterns/sonens arv får bli giftorättsgods (tid) m.a.o innan ev. svärson/svärdotter får vara med att dela arvet vid en ev skilsmässa eller samboförhållandeslut t.ex 10, 15 år... etc? Hur skriver man det?

Lawline svarar

Hej, Ett testamente upprättas för att du ska kunna förklara din vilja inför dina efterlevande. Ärvdabalken utgår från att testatorn fritt kan testamentera om sin egendom (med visa undantag för till exmpel skyddet av laglott) samt att det är testatorns vilja som är det avgörande vid en eventuell tolkning av ett testamente. Ett testamente kan därför innehålla olika former av villkor och jag kan inte utläsa något annat av Ärvdabalken (som du hittar http://lagen.nu/1958:637) än att du fritt kan välja att skriva in att all egendom efter dig skall tillfalla ditt barn såsom enskild men om barnet ingår äktenskap och det består i ett visst antal år blir all egendom efter dig giftorättsgods. Vill du ha korrekt hjälp att upprätta ett testamente samt få en korrekt juridisk rådgivning ska du alltid kontakta en yrkesverksam jurist. Det finns även böcker med mallar för testamenten samt olika hemsidor (se bland annat http://www.juridikfokus.se/blanketter/) som kan användas som vägledning. Med vänlig hälsning
Cecilia JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”