FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt02/05/2007

Efterlevande makes arvsrätt

Hej! Vår far gick bort 1997, det finns ett testamente som säger att vår mor skall sitta i orubbat bo. Vår mor är åldersdement och sängliggande, bor på äldreboende, och kommer inte att bo i sin och vår fars villa mer. Hon är 88 år. Ärver inte jag och min bror något ifrån vår far, utan går allt till vår mor?

Lawline svarar

Hej! Genom 1987 års ändringar stärktes efterlevande makes arvsrätt avsevärt. Denne har i viss utsträckning numera företräde framför den avlidne makens bröstarvingar. Enligt 3 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) skall kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Finns särkullbarn efter den avlidna maken har dock dessa arvsrätt till sin del av kvarlåtenskapen. Efterlevande maken får arvet med fri förfoganderätt om det finns arvingar i första eller andra arvsklassen, dvs barn, barnbarn, föräldrar eller syskon. Fri förfoganderätt kan beskrivas som en äganderätt med den begränsningen att den make som ärver inte får testamentera bort egendom som han eller hon ärvt efter den först avlidna maken. Under sin livstid får dock den efterlevande maken i stort sett fritt disponera och förbruka den ärvda egendomen. När sedan den efterlevande maken dör så har arvingarna i första och andra arvsklassen efterarvsrätt enligt 3:2 ÄB. Detta innebär att ni alltså får vänta på arvet efter er far tills er mor dör. http://www.lagen.nu/1958:637 hittar du hela ärvdabalken. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”