FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/04/2007

Tillämplig lag på arv efter utländsk medborgare

Hej. En svensk kvinna gifter sig med en engelsk man i Sverige där de också bosätter sig och köper hus som dock står i hustruns namn. Paret har inga gemensamma barn. Mannen har sedan ett tidigare äktenskap i England två barn som alltid bott i England. Min fråga gäller arvsrätten för dessa barn ifall deras far avlider. Vilken arvsrätt tillämpas för dessa barn ? Ser fram emot ert svar.

Lawline svarar

Hej, enligt lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo så tillämpas engelsk lag vad gäller vem som har rätt till arv efter den avlidne. Detta framgår av 1 § som stadgar: "Rätt till arv efter svensk medborgare varde, ändå att han ej hade hemvist i riket, bedömd enligt svensk lag. I avseende å arv efter medborgare i annat land gälle lagen i det landet. Vad nu är sagt om rätt till arv skall äga tillämpning jämväl i fråga om arvinges rätt att utöver sin arvslott njuta underhåll ur kvarlåtenskapen." Medborgarskapslandets lag blir alltså tillämplig (jag tolkar det som att manen var engelsk medborgare). vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000