FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt17/04/2007

Sambos rätt till övertagande av bostad

Hej. Jag undrar hur det rättsliga läget är om jag hyr en lägenhet av min mor i andrahand. Min flickvän och jag bor sedan en tid i lägenheten och vi delar på hyran och tillgången till lägenheten. Om jag och min flickvän skulle gå skilda vägar kan hon då yrka på att hon har rätt till lägenheten? Hade situationen varit annorlunda om jag stod som ägare av lägenheten?

Lawline svarar

En hyresrätt eller bostadsrätt är samboegendom om den är anskaffad för gemensamt bruk, avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål Den sambo som vid separationen bäst behöver bostaden har rätt att få den. En förutsättning för att en sambo skall få överta bostad som tillhör den andra sambon är att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Även bostad som inte är samboegendom (det vill säga som inte anskaffats från början för gemensamt bruk) kan övertas av den andra sambon men bara då det finns speciella omständigheter. Det kan tillexempel vara att den sambon har vårdnaden om gemensamma barn. Sambolagen hittar du http://lagen.nu/2003:376 . Det skulle alltså vara svårare för din flickvän att överta en bostad som är din än en bostad som är bådas eller som inte var avsedd som ert gemensamma hem från början. Eftersom ni hyr i andra hand blir dock situationen lite speciell. Ni har ni inget besittningsskydd de första två åren, vilket innebär att Jordabalkens 12:e kapitel om förlängning av hyresavtal och rätt till övertagande av bostad (46-52§§) inte gäller. Din mor kan då säga upp hyresavtalet om hon inte vill att din flickvän skall bo i lägenheten.
Miranda BergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?