FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt17/04/2007

Bodelning enligt sambolagen

Hej! I sambolagen beskrivs hur och när en bodelning senast ska ske. Vad heter paragrafen och i vilken lag står det? Tacksam om ni kan svara

Lawline svarar

Hej! Bodelning skall ske när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna gifter sig med varandra, dvs. om de flyttar isär eller om den ena sambon dör (4 och 8 §§ sambolagen). Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Om samboförhållandet upphör genom att en sambo avlider eller om en sambo avlider inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, skall dock begäran framställas senast när bouppteckningen förrättas (8 §). I bodelningen ska samboegendomen ingå. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 §). I 4-7 §§ beskrivs mer detaljerat vad detta innebär och vilka undantag som finns. Vid bodelningen skall varje sambos samboegendom beräknas och skulderna som hänförs till dem dras av. Därefter läggs andelarna samman och delas lika. Detta framgår av 12-14 §§. http://lagen.nu/2003:376 hittar du hela sambolagen. Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000