FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt17/04/2007

Bodelning enligt sambolagen

Hej! I sambolagen beskrivs hur och när en bodelning senast ska ske. Vad heter paragrafen och i vilken lag står det? Tacksam om ni kan svara

Lawline svarar

Hej! Bodelning skall ske när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna gifter sig med varandra, dvs. om de flyttar isär eller om den ena sambon dör (4 och 8 §§ sambolagen). Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Om samboförhållandet upphör genom att en sambo avlider eller om en sambo avlider inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, skall dock begäran framställas senast när bouppteckningen förrättas (8 §). I bodelningen ska samboegendomen ingå. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 §). I 4-7 §§ beskrivs mer detaljerat vad detta innebär och vilka undantag som finns. Vid bodelningen skall varje sambos samboegendom beräknas och skulderna som hänförs till dem dras av. Därefter läggs andelarna samman och delas lika. Detta framgår av 12-14 §§. http://lagen.nu/2003:376 hittar du hela sambolagen. Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”