FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt07/04/2007

Vad har en sambo rätt till vid den enes bortgång?

Vad har en sambo rätt till vid den enes bortgång om inget finns skrivet dem emellan?I detta fall äger den avlidne huset och tomten som det står på.Vad gäller för det sk. dubbla basbeloppet?

Lawline svarar

Hej! Tillämplig lag är Sambolagen, se http://lagen.nu/2003:376 Vid dödsfall kan den efterlevande sambon begära bodelning enligt 8 § och 18 §. I bodelningen skall gemensam bostad och gemensamt bohag ingå, 3 §. Bostaden skall ingå i bodelningen om samborna skaffat bostaden för att bo i den tillsammans oavsett vem som betalat eller står på hyres- eller köpekontraktet. Den som flyttar in i ett hus eller en lägenhet som partnern äger får alltså inte automatiskt rätt till halva bostaden vid separation eller dödsfall. I samboegendomen ingår inte egendom som sambo fått i gåva, arv eller testamente om det finns ett förbehåll om enskild egendom, se 4 §. Lagen gäller bara permanentbostaden och möbler och husgeråd som finns i den. Allt annat tillhör den person som står som ägare. Bilar, båtar, fritidshus, aktier, pengar på banken och andra tillgångar tillhör var och en och ska alltså inte delas. Man kan göra undantag från hälftendelningen om den skulle vara oskälig, speciellt med hänsyn till hur länge förhållandet varat, 15 §. Detta kan enligt praxis ske om samboförhållandet varat i mindre än fem år. I särskilda fall kan man jämka så att vardera parten helt enkelt behåller sin egendom. Ett annat undantag från hälftendelningen är den så kallade lilla basbeloppsregeln som regleras i 18 §. Den gäller bara vid den ena sambons död och innebär att av den egendom som ingår i bodelningen skall den efterlevande sambon alltid – om egendomen räcker – få så mycket att det motsvarar två prisbasbelopp (80600 kronor år 2007). Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen
Kristine ErlandssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000