FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt31/03/2007

Vad gäller för sen abort

Hur tycker du/ni, om en rullstolsbunden kvinna som är gravid. Fostervattnetsprovet har visat att barnet har Downs syndrom. Kvinnan säger att hon inte kan ta hand om barnet och vill göra abort, fast graviditeten är långt gången.. ? Hur lyder lagen om

en handikappad kvinna som är ungefär i 24 veckan?

Lawline svarar

Hej!Denna fråga regleras i abortlagen och enligt huvudregel i lagens 1 § får man göra abort t.o.m. den 18:e graviditetsveckan. Efter detta finns fortfarande möjligheten till abort kvar, men enligt lagens 3 § krävs i sådana fall att det föreligger särskilda skäl (att fostret har allvarliga skador kan i vissa fall vara ett exempel på detta) och tillstånd måste dessutom meddelas av Socialstyrelsen.Tillstånd till abort enligt 3 § ges dock i regel inte efter att graviditeten har varat 22 veckor såvida det inte finns någon fara för kvinnans liv. Då detta inte tycks vara fallet, finns det troligtvis inte någon möjlighet till abort. Denna fråga är dock en bedömningsfråga och av denna anledning går det inte att med säkerhet säga vad Socialstyrelsen (vars beslut ju faktiskt räknas) skulle komma fram till vid en bedömning av frågan.Abortlagen finner du http://lagen.nu/1974:595

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000