FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt12/04/2007

Äktenskapsförord och EU

Hej, Jag har lite frågor angående äktenskapsförord. Jag funderar på att gifta mig men jag vill skriva äktenskapsförord. Jag vill skriva ett äktenskapsförord där jag behåller allt som är mitt och hustrun behåller allt som är sitt vid skilsmässa. Dessutom ska vi heller inte göra anspråk på underhåll och varandras framtida tillgångar efter skilsmässoprocessens avslut. Går det att göra ett sådant äktenskapsförord? Kan äktenskapsförordet vara giltigt i hela EU? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej! Ett äktenskapsförord reglerar vad som är giftorättsgods respektive enskild egendom, det vill säga vad som skall delas upp mellan makarna vid en eventuell skilsmässa och vad som inte skall delas. Ett äktenskapsförord kan däremot inte reglera den eventuella underhållsskyldighet som kan uppkomma efter äktenskapsskillnad. Även om ni inbördes kan avtala om att inte kräva underhåll av den andre maken, kan ett sådant avtal jämkas av domstolen om den anser att det är oskäligt och att underhåll bör utgå. Att notera är dock att det är mycket ovanligt i Sverige att en make döms att betala underhåll till den andre maken eftersom huvudregeln är att varje make efter skilsmässan skall försörja sig själv. Underhåll till eventuella barn kommer alltid att kunna utkrävas oavsett vad ni kommer överens om nu. För att äktenskapsförordet skall få den verkan som ni önskar är det viktigt att ni är tydliga med att även framtida egendom skall vara enskild, inte bara den ni har när ni gifter er utan även sådan som förvärvas under äktenskapet. Ett äktenskapsförord skall för att vara giltigt upprättas skriftligen och undertecknas av båda makar/blivande makar, samt registreras hos domstolen. Se närmare Äktenskapsbalken kapitel 7 http://www.lagen.nu/1987:230 . Vänd er gärna till en familjerättsbyrå för att få hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord. När det gäller EU så fungerar skilsmässoinstitutet olika i olika länder. I vissa länder utreder man vem som bär skuld till skilsmässan och fördelar tillgångarna därefter. Det är möjligt att man i ett sådant land skulle jämka ert äktenskapsförord om man inte skulle anse det rättvist. De flesta länder tillämpar nog principen att ett äktenskapsförord är giltigt om det stämmer överens med den lag som gällde för makarnas förmögenhetsförhållanden när rättshandlingen företogs, och om det upprättas innan äktenskapet den lag som gäller efter giftermålet - alltså svensk lag om ni gifter er i Sverige. Vid en eventuell skilsmässa är givetvis det allra enklaste om ni försöker få äktenskapsskillnad i Sverige, det har ni alltid rätt till om ni båda är svenska medborgare eller om svaranden har hemvist i Sverige eller sökanden sedan minst ett år innan ansökningen, samt ett antal ytterligare situationer som regleras i EG-förordningen nr 1347/2000 (den så kallade Bryssel II-förordningen). Med vänlig hälsning
Miranda BergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000