FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt03/04/2007

Istadarätt och testamente

Jag undrar över en arvssituation. Min far har nyligen avlidit. Han fick två barn (jag samt en dotter med olika mödrar. Ingen var gift med honom). Min halvsyster är död sen 30 år. Hennes mor lever och har en son i livet (annan far). I ett testamente ger min far mig allt. Ska min avlidna syster, hennes mor eller hennes bror ha del i arvet?

Lawline svarar

Hej, Enligt 1 kap 1 § ärvdabalken (ÄB, se http://www.lagen.nu/1958:637 ) har enbart den som är levande vid arvlåtarens död arvsrätt. Detta betyder att din avlidna syster inte har någon rätt i kvarlåtenskapen. Om din pappa inte hade lämnat något testamente efter sig hade din systers barn, om hon har några, haft istadarätt. Detta betyder att barnen hade haft rätt att träda i sin mammas ställe och därför skulle få rätt att ta arv. Endast arvtagarens barn har i Sverige istadarätt, vilket betyder att sin systers mamma inte skulle kunna ha rätt att ta arv efter din pappa. Nu när det finns ett testamente gäller inte den i 2 kap ÄB uppsatta arvsordningen. Kvarlåtenskapen skall i stället gå till de utpekade testamentstagarna. Hade din syster levt så hade hon dock haft rätt till laglott. Eftersom så inte är fallet skall i stället kvarlåtenskapen fördelas enligt testamentet. Med vänlig hälsning,
Elzbieta KaczorowskaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?