FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt24/03/2007

Det förstärkta laglottsskyddet

Vi är fem syskon vars far nyligen dog. Han ägde inget vid sin bortgång, eftrsom han för två år sedan gav bort allt han ägde till sin fru (bl a två fastigheter). Är det lagligt att ge bort allt man äger i syfte att frånta bröstarvingar sitt arv? Är det någon idé att klandra testamentet? Kan vi åberopa förstärkt laglottsskydd?

Lawline svarar

Hej! Det är något oklart i din fråga men jag tolkar det som att din far innan sitt frånfälle gett bort sin egendom. Att ge bort sin egendom på detta sätt är inte olagligt i sig men det strider mot reglerna om laglott i Ärvdabalken (ÄB), se http://www.lagen.nu/1958:637 . Bröstarvingar, dvs. arvlåtarens barn, har rätt till laglott. Enligt 7 kap 1 § ÄB utgör laglotten hälften av er fars arvslott. Om ett testamente inkräktar på denna kan bröstarvingarna klandra testamentet. För att regeln inte ska kunna gås runt kan man påkalla jämkning om arvlåtaren innan sin död har gett bort egendom på sådant sätt att det kan likställas med ett testamente, 7 kap 4 § första stycket ÄB. Talan måste väckas inom ett år från att bouppteckningen avslutades, 7 kap 4 § andra stycket ÄB. Detta kallas det förstärkta laglottsskyddet. Den enda regeln som går före denna regel är den så kallade basbeloppsregeln i 3 kap 1 § andra stycket ÄB. Denna säger att arvlåtarens make eller maka har rätt att behålla egendom motsvarande cirka 160 000 kronor. Har din fars änka precis fått flera fastigheter torde dock denna regel inte aktualiseras. Det verkar som din och dina syskons rätt till arv helt klart har blivit kränkt och ni bör således väcka talan om jämkning mot er (antar jag) styvmor. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000