FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt21/03/2007

Ingår gåva i bodelning vid äktenskaps upphörande

Hej Lawline :-) Jag och min fru står i begrepp att skilja oss, vi har bara varit gifta i 18 månader, men varit sambos sedan 1993 med fyra gemensamma barn. Hon och hennes 2 syskon äger en 1/3 del var i ett fritidsfastighet som dom fått via gåva av sin far i något slags skyddande syfte för hans företags skull (som jag uppfattar det). Detta fick hon innan vi träffades, redan runt 1990 eller tidigare. Jag påstår att hennes andel skall tas upp som giftorättsgods för avräkning i bodelningen, hon menar att det inte skall det eftersom hon fått det i gåva. Kan ni reda ut vad som gäller? Och vad som krävs av henne för att bevisa att hon fått det i gåva med ev giltiga förbehåll.

Lawline svarar

Vid äktenskapsskillnad delas enligt lagen bådas giftorättsgods lika (ÄktB 10:1). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods och ska således delas (ÄktB 7:1). Enbart den omständigheten att något givits i gåva gör inte med automatik att detta blir enskild egendom. Det krävs att gåvan givits med uttryckligt villkor om att den ska vara mottagarens enskilda egendom. Om så är fallet kan det i princip förväntas framgå av ett gåvobrev avseende egendomen, men ytterst är det en bevisfråga (ÄktB 7:2 punkten 2). Har inget sådant villkor uppställts i samband med gåvans fullbordan är egendomen giftorättsgods som ingår i bodelningen. Det har ingen betydelse att gåvan givits före ert äktenskap, finns villkor om enskild egendom gäller detta ändå och gåvan undantas från bodelningen medans om villkoret saknas gåvan ingår vid bodelningen. Länk till äktenskapsbalken finns http://www.lagen.nu/1987:230. Lycka till!
Hanna AdamsonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?