FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt31/03/2007

Förskott på arv

Hej! Det är så att mina föräldrar har sålt sitt hus till ett av mina syskon. Priset på huset som mitt syskon ska betala ligger under taxeringsvärde och kommer till att räknas som gåva enligt deras bank. Jag undrar vad som händer med min arvsrätt? Kan jag kräva något? Tack!

Lawline svarar

Hej! Du kan inte kräva att få en gåva av dina föräldrar och de är fria att göra vad de vill med sina tillgångar. Syskon måste inte behandlas rättvist. Det är dock troligt att det kommer att räta ut sig och bli rättvist vid arvsskifte i alla fall. Gåva till barn räknas som förskott på arv så vida inte dina föräldrar uttryckligen sagt att det inte ska vara så, 6:1 ÄB. Förskott ska avräknas på arvslotten. Detta innebär att värdet av gåvan kommer att läggas till värdet av kvarlåtenskapen från den förälder som avlider först om gåvan har varit från deras giftorättsgods. Om kvarlåtenskapen inte räcker till vid avräkningen så ska resten avräknas av kvarlåtenskapen efter den sist avlidne föräldern. Era arvslotter blir alltså större än om bara den faktiska kvarlåtenskapen hade delats, men det syskon som fått förskott på arv ska från sin arvslott avräkna värdet på gåvan. Detta kan leda till att detta syskon inte får något alls vid ett arvsskifte. Om gåvans värde är större än arvslotten ska dock inte återbäring ske, 7:4 ÄB, syskonet som fått köpa huset till underpris kan alltså i slutändan ha fått mer än de övriga syskonen. Lagtext hittar du http://www.lagen.nu/1958:637. Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000