FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/11/2005

Skilsmässa utan äktenskapsförord

Min dotter har gift sig med en mycket äldre man. Hon har tillgångar men han bara skulder. Hon vägrade skriva äktenskapsförord. Har hon rätt att inte dela lika vid ev skilsmässa om äktenskapet blir kortvarigt?

Lawline svarar

Hej! Vid avsaknad av ett äktenskapsförord ges ändå en möjlighet i äktenskapsbalken 12:1, läs http://www.lagen.nu/1987:230, att jämka resultatet av en bodelning till förmån för den make som har mest giftorättsgods. I detta fall, din dotter. Regeln är till för att hindra personer från att skilja sig till pengar. Enligt skevdelningsregeln, som den kallas, tas hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt vid bedömningen av om det vore oskäligt att dela lika. Rör det sig om ett kortvarigt äktenskap, en gräns dras på fem år, ges möjligheten att underlåta likadelning. Viktigt att observera är att om din dotter bott ihop med sin make innan äktenskapet räknas även denna tid in vid avgörandet av om äktenskapet är att anses som kort eller långvarigt. I förarbetena till lagen anges att rätten till likadelning växer i takt med äktenskapets längd. Efter två års äktenskap, om makarna inte bott ihop innan, torde 2/5 av giftorättsgodset delas lika. Blir äktenskapet långvarigt återstår fortfarande en möjlighet att undgå likadelning. T ex om det finns en betydande skillnad i makarnas nettoförmögenhet och om din dotter exempelvis erhåller ett stort arv. Viktigt att ha i åtanke är att skevdelningsregeln är ett undantag från huvudregeln att allt ska delas lika och syftar i huvudsak till att undanta egendom som din dotter ägde innan äktenskapet och egendom vilken hon ärvt. Således kan egendom som hon och hennes make förvärvar för gemensamt bruk komma att delas lika även om din dotter har betalat och står som ägare av egendomen. mvh
Sofia FjellandRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000