FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/03/2007

Fråga om umgänge

Min kille har en son som är 1 år. Vi har honom hos oss varje tisdag och varannan lördag. Mamman låterl inte sonen bo hos pappan (min kille) några nätter. Dom har gemensam vårdnad. Kan vi gör något för att få spendera mer tid med hans son?

Lawline svarar

Hej, Frågor om umgänge regleras i Föräldrabalkens kap 6 se http://www.lagen.nu/1949:381 . Lagens utgångspunkt är barnets bästa bland annat barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Barnet har rätt till umgänge med den förälder som den inte bor tillsammans med (15 §). Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses. Lagen reglerar inte umgängets omfattning närmare utan detta beror på många faktorer som till exempel om föräldrarna bor nära varandra, barnets ålder och vad som anses vara till barnets bästa. Denna bedömning görs av socialnämnden och rätten. Vill en förälder ha utökat umgänge med barnet och föräldrarna inte på egen hand kan enas i frågan kan de vända sig till sin kommun. Kommunen har en skyldighet att erbjuda samarbetssamtal (18 §) se socialtjänstlagen http://www.lagen.nu/2001:453#K5P3 . Dessa samtal är kostnadsfria och syftar till att föräldrarna ska nå en överenskommelse. Föräldrarna kan då själva avtala om barnets umgänge (15 a §) Avtalet godkänns av socialnämnden, förutsatt att det är till barnets bästa. Kommer föräldrarna inte fram till en överenskommelse trots dessa samarbetssamtal kan de vända sig till tingsrätten (15 a §). Med Vänlig Hälsning
Anna Wigren ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000