FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt11/04/2007

Är surrogat för villkorad gåva enskild egendom?

Min make har med villkor om enskild egendom mottagit en gåva på 1 miljon kr. Som gemensam bostad har han sedan köpt en fastighet för 1 200 00 kr för vilken han har betalat 500 000 kr från gåvan som kontantinsats och resterande med lån i eget namn. Under tiden vi varit boende i fastigheten har vi gemensamt betalat alla amorteringar, räntor och övrig drift och underhåll för fastigheten. När vi skilde oss bodde han kvar i fastigheten och i tiden efter skilsmässan men före bodelningen, sålde han fastigheten för 3 500 000. Min fråga är om hela den sistnämnda försäljningslikviden är enskild egendom, trots våra gemensamma betalningar samt att det av gåvobrevet inte särskilt omnämns att avkastningen ska vara enskild egendom? Är avkastning hänförbar till prisförändringen mellan inköpet och försäljningen av fastigheten eller utgör försäljningslikviden i allt surrogat för fastigheten?

Lawline svarar

Hej, Huvudregeln i fall som du beskriver är att surrogat för en villkorad gåva skall anses vara enskild egendom. Detta är en tolkningsregel som återfinns i 7:2 6 p Äktenskapsbalken, se http://www.lagen.nu/1987:230. I Högsta domstolens dom NJA 1978 s 526 kom HD fram till att även om bara en del av gåvan används för köp av en fastighet, så skall denna egendom likväl anses vara enskild egendom, eftersom en kontantinsats som inte motsvarar hela summan är vanligt vid den här typen av köp av egendom (förhållandet mellan kontantinsatsen och lånedelen av köpesumman ansågs normal). Förmodligen är därför hela fastigheten att anse som enskild egendom. Avkastningen är dock om inget annat har avtalats att anse som giftorättsgods, vilken skall ingå i en bodelning, se 7:2 sista stycket ÄktB. Här finns det dock flera aspekter som spelar in i tolkningen av huruvida avkastningen skall presumeras vara giftorättsgods eller om denna presumtion skall anses ha blivit bruten. Presumtionen kan exempelvis brytas genom ett äktenskapsförord där det föreskrivits att egendom alltid skall vara enskild (se Agell, Äktenskap, samboende, partnerskap s. 91 ff). Med vänlig hälsning,
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000