FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/03/2007

Får pappan resa utomlands med barnen?

Jag är mor till tre barn (11,13 o 16 år). Delad vårdnad med fadern och ett växelvis boende 10 dag hos mig o 4 hos pappa. Barnen mår inte bra hos pappa och han negligerar och åtsidosätter deras basala behov, trygghet och säkerhet. Han vill nu ge sig ut på en lång resa med barnen. Jag är mycket oroad över säkerheten då han brister stort där och det bara är tur att inget hänt ännu. Kan jag på något sätt förhindra denna resa?

Lawline svarar

Enligt föräldrabalken (FB) 6 kap 13 § st. 2 måste beslut av "ingripande betydelse" för barnet alltid fattas av föräldrarna gemensamt. Den förälder som barnet bor tillsammans med, boföräldern, får dock ensam fatta beslut i frågor som rör den dagliga omsorgen om barnet. Till den dagliga omsorgen hör t.ex. frågor som barnets kläder, mat, sovtider samt även kortare utlandsresor. Beslut kring längre utlandsresor kräver dock att föräldrarna är överens. Den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn under femton år och utan beaktansvärt skäl egenmäktigt för bort barnet, gör sig enligt BrB 7:4 skyldig till "egenmäktighet med barn" och kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Är barnet över 15 år och samtycker till resan föreligger således inget brott enligt brottsbalken. Om pappan genomför resan utan ditt samtycke kan du åberopa det som ett argument för att han är olämplig som vårdnadshavare enligt 6:5 FB. Vid avgörande av vårdnadsfrågor ska domstolen enligt 6:2a FB nämligen ta hänsyn till bl.a. risken för att barnet olovligen förs bort. Av din beskrivning ska hans lämplighet brista i flera avseenden och eventuellt skulle du då kunna få vårdnaden överflyttad till dig även om det krävs ganska mycket för det. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000