FrågaARKIVÖvrigt07/03/2007

Rätt för delägare till inlösen av annan delägars del

Jag hänvisar till tidigare fråga från mig och lägger till: Hur får man tag på NJA 1974 S 314?

Lawline svarar

Hej, Rättsfallet finns inte tillgängligt på internet. Om du vill ta del av det får du uppsöka ett juridiskt bibliotek eller beställa det från HD (http://www.hogstadomstolen.se). Detta rättsfall handlar om ett avtal med rätt att lösa annan delägares lott i fastighet till visst bestämt pris då denne vill överlåta sin lott till någon utomstående. En person ägde 2/3 av fastigheten och ville vid den andre delägarens död köpa den resterande delen av dennes dödsbo till det i avtalet bestämda priset. Dödsboet vägrade bl.a. på den grunden att avtalet var ogiltigt. HD fann att avtalet var att betrakta som ett avtal om förköpsrätt eller, sett ur en annan synvinkel, som en utfästelse om framtida överlåtelse av fastighetsandel. Enligt svensk rätt kan emellertid avtal om förköpsrätt till fast egendom inte ingås med bindande verkan. Någon skyldighet för dödsboet att överlåta sin fastighetsandel till delägaren ansågs således inte föreligga. Med vänlig hälsning,
Michael WittingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arkiv och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”