FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/03/2007

Testamente

Hej, Har gått från Sambo till Särboförhållande. Vill dock säkerställa att min fd Sambo får rätt till arv. - Hur säkerställer jag detta? - Hur utformar jag ett testamente/finns det "mallar"? - Hur säkerställs det att testamentet är "lagligt"? - Finns det möjlighet att även få livförsäkringar o dyl att "peka mot" min partner trots att vi inte bor tillsammans? Mvh

Lawline svarar

Hej. För att Din f.d. sambo skall ha rätt till Ditt arv måste Du skriva testamente. Om det inte finns något testamente kommer kvarlåtenskapen att fördelas enligt Ärvdabalkens (ÄB) legala arvsordning, se lagen http://www.lagen.nu/1958:637 . Ett testamente skall utformas enligt reglerna i ÄB 10 kap. Mallar kan tyvärr inte Lawline bidra med. Om Du inte har några barn har Du full frihet att förfoga över Din kvarlåtenskap genom testamente. Om Du emellertid har barn, har de alltid rätt till s.k. laglott som utgöra halva arvet, oberoende av testamente. För att ett testamente skall vara giltigt måste ett antal formkrav iakttas. Testamente skall uppträttas skrifligen med två vittnen. I vittnenas närvaro skall testatorn, alltså Du, underskriva testamentshandlingen. Vittnena skall därefter bestyrka testamentet med sina namn. Vittnena måste vara medvetna om att de bestyrker ett testamente men de behöver inte ta del av testamentets innehåll, se ÄB 10:1. Vittnena måste vara över 15 år och får inte ha en psykisk störning som medför risk för att vittnet inte förstår vittnesbekräftelsens betydelse. Testatorns make, släkt i rätt upp- eller nedstigande led till testatorn eller dennes make, syskon till testatorn samt den som anges som testamentstagare i testamentet får inte vara testamentsvittnen enligt ÄB 10:4. Det är fullt möjligt att skriva Ditt eget testamente så länge Du följer ovanstående regler. Vill Du vara helt säker kan det emellertid vara lämpligt att kontakta en advokat som kan hjälpa Dig med allt. Möjligtvis kan en advokat förse Dig med en mall för ett testamente. Vad gäller Din livförsäkring kan Du förordna om förmånstagare, se Försäkringsavtalslagen (FAL) 14:1, http://www.lagen.nu/2005:104 . Därmed kommer försäkringsbeloppet att tillfalla förmånstagaren, Din partner, och inte ingå i kvarlåtenskapen, se FAL 14:7. Ett förmånstagarförordnande skall för att vara giltigt göras genom ett egenhändigt undertecknat meddelande till försäkringsbolaget eller tas in i försäkringsvillkoren, enligt FAL 14:3. Med vänlig hälsning
Martin ÅgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”