FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt04/03/2007

Bodelning sambor - ena sambons barns egendom

Hej, Jag har en fråga angående bodelning i samboförhållande. Jag har barn får tidigare äktenskap som jag har enskild vårdnad av som bor hos oss. Nu när vi ska separera är vi inte överens om vad som ska tolkas som gemensamt bohag. Min sambo hävdar att barnen möbler som säng, skrivbord, bokhylla och byrå (detta står i deras egna rum och används enbart av barnen) ska räknas som gemensamt bohag. Dessa möbler har vi gemensamt köpt till barnen. Som jag tolkar sambolagen så ska är det som ska räkans som gemensamt bohag det som använts gemensamt. Vilket inte barnens möbler görs. Hur ska jag göra? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej! Bodelning mellan sambor regleras, som redan konstaterats i frågan, i sambolagen (2003:376). Lagen hittar du http://lagen.nu/2003:376 . Definitionen av gemensamt bohag finns i 6 § sambolagen, där det även framgår att till gemensamt bohag inte räknas sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk. Av förarbetena till regeln (prop. 1986/87:1 s 257) framgår fäljande: "Bohag som finns i sambornas permanentbostad blir normalt att betrakta som förvärvat för gemensamt begagnande, om det har förvärvats efter samlevnadens början. Undantag måste dock göras för sådant bohag som enligt bestämmelserna i 3 och 4 §§ inte kan anses gemensamt, t.ex. därför att det uteslutande används för den ena sambons personliga bruk." Frågan är om ena sambons barns saker ska betraktas som använt för den sambons personliga bruk. Åtminstone torde möblerna under förevarande förutsättningar anses vara föremål för sambornas gemensamma användning. Som jag tolkar det skulle barnens möbler alltså inte anses utgöra samboegendom i lagens mening. Om möblerns köpts tillsammans för gemensamma pengar borde möblernas värde kanske ändå delas upp eftersom Ni i sådant fall äger möblerna tillsammans. Alternativt skulle möblerna kunna ses som en gåva till barnen från Er. Ett problem som kan uppstå då är att gåvan inte anses som fullbordad eftersom ingen besittningsövergång har skett från Er till barnen eftersom Ni bor tillsammans. Lycka till! Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”