FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt17/03/2007

Äktenskapsförords effekt på särkullbarns arvsrätt

hej vad händer om ett par gifta med äktenskapsförord den ena dör som har barn hur sker fördelingen av avet och om den andra dör som ej har barn?

Lawline svarar

Hej, Jag utgår att din fråga rör den enklaste formen av äktenskapsförord, som anger att all egendom som annars skulle vara giftorättsgods i stället ska utgöra makarnas respektive enskilda egendom. Ett äktenskapsförord anger inte något om hur arvet skall fördelas. Oavsett om makarna upprättat ett äktenskapsförord eller ej kommer alltså ärvdabalkens regler tillämpas (se http://lagen.nu/1958:637), förutsatt att den avlidna maken ej upprättat ett testamente där det anges att fördelningen skall ske på annat sätt. Om den avlidne är gift ärver, enligt ärvdabalken, den efterlevande maken. Om det finns särkullbarn, d.v.s., barn som inte är gemensamma med maken, har dessa däremot rätt att få ut sitt arv. Om särkulbarnen väljer att avstå från att få ut sitt arv har de enligt huvudregeln rätt att i stället få ut arvet när den efterlevande maken avlider. Detta beräknas då som hälften av den befintliga kvarlåtenskapen vid den efterlevande makens bortgång. Med vänlig hälsning
Ingela HöggrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000