FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt06/03/2007

Bo kvar i orubbat bo-särkullbarn

Gifta sedan -04, inga gemensamma barn.Sex särkullbarn. Inget äktenskapsförord.Ska köpa gemensam fastighet.Hur säkerställer vi att efterlevande make kan bo kvar på fastigheten till sin död ?

Lawline svarar

Hej! Tillämplig lag är ärvdabalken (1958:637), i fortsättningen ÄB. Lagen hittar Du www.lagen.nu. Enligt 3 kap. 4 § ÄB ärver makar varandra. I och med att Ni båda har särkullbarn har dessa dock rätt att få ut sitt arv direkt när föräldern avlider. Möjligheten som finns för Er att den efterlevande maken trots detta får bo kvar I orubbat bo är att barnen gör ett avstående från sin rätt att direkt utfå sin arvslott, enligt 3 kap. 4 § ÄB. Om barnen väljer att avstå från sitt arv på så sätt har de rätt att ta del av den efterlevande makens egendom när denne avlidit, 3 kap. 9 § och 3 kap. 2 § ÄB. Barnen kan också skriftligen göra en arvsavsägelse enligt 17 kap 2 § ÄB, vilken kan vara villkorad. Detta kan dock inte göras av barn som är under 18 år, 17 kap. 2 § st. 2 ÄB. Någon möjlighet att "säkerställa" att den endra maken får bo kvar i orubbat bo finns alltså inte, eftersom särkullbarn har en lagstadgad rätt att direkt få ut sitt arv efter föräldern. Arvsavståenden och arvsavsägelser måste göras frivilligt av barnen. Lycka till! Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000