FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/02/2007

Kan min brors barn göra mig arvlös?

Hej! Min pappa gick bort juni 06. Vi är två syskon... Jag har ej några barn! Min bror har tre barn! Nu e de så att min bror har missbruksproblem, och hans älsta son har "tagit" över min pappas roll!!! Så finns det någon risk att dom kan göra mig arvlös?

Lawline svarar

Hej! Nej, det finns ingen risk att de kan göra dig arvlös. Din rätt till arv är reglerad i ärvdabalken och kan inte sättas ur spel. Det framgår av 2 kap. 1 § ärvdabalken, se http://www.lagen.nu/1958:637 . Du och din bror får i egenskap av arvlåtarens barn taga lika lott, dvs. hälften var. Det enda undantag som kan komma ifråga är om din pappa har testamenterat del av kvarlåtenskapen. I så fall har du i vart fall rätt till din laglott som är halva arvslotten, dvs. en fjärdedel. Observera att var din pappa gift och makan fortfarande är i livet kommer kvarlåtenskapen att först tillfalla henne. Med Vänlig Hälsning,
Peter AhlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000