FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/02/2007

Är kapitalförsäkring och -pension enskild egendom?

Kan jag hävda att en kapitalförsäkring och kapitalpension tecknade Avanza i mitt namn är att jämställa med min enskilda egendom och därmed undantaget boskillnad mvh

Lawline svarar

Hej, I 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken står det: en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Enskild egendom är i princip endast sådan egendom som har bestämts av äktenskapsförord (2 §) Med Vänlig Hälsning
Fredrik EklundRådgivare