FrågaARKIVÖvrigt15/02/2007

EG-rättens förhållande till svensk rätt

Hur kan svenska domstolar döma om den finner att en nationell regel avviker från EG-rätten?

Lawline svarar

Enligt 2 § lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till EU, se http://www.lagen.nu/1994:1500, är EG-rätten i dess helhet införlivad och gäller i Sverige. EG-rätten följer av de fördrag som är uppräknade i 4 §. Sverige har i dessa fall överlåtit beslutanderätten till EU. Detta följer av 3 §. Svenska domstolar är således i dessa fall skyldiga att tolka och tillämpa svenska lagstiftning i överensstämmelse med den relevanta gemenskapsrättens innehåll och syfte. Det gäller även att svenska lagar och författningar så långt som möjligt ska tolkas i ljuset av direktivets ordalydelse och syfte. Om en nationell regler avviker från EG-rätten ska därmed den nationella domstolen sätta den nationella regeln åt sidan och döma i enlighet med EG-rätten.
Michael WittingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arkiv och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000